ADVENTURE
IS OUT THERE

THE CLIMBERS SHOP

SHOP NOW

Slide thumbnail

JEFFERSON
HIKING BOOTS

FALL 2016’S SALES

BUY NOW

$219

STARTS FROM

Slide thumbnail

32-LITER
WATERPROOF BACKPACK

FALL 2016’S SALES

BUY NOW

$89

IN MORE COLORS

 

SanBet Web Design

Działamy na rynku usług projektowych. Przez wszystkie lata naszej działalności rozwijaliśmy swą wiedzę i umiejętności. Dziś wspieramy małe i duże firmy realizując profesjonalne projekty multimedialne, graficzne i wydawnicze.

Zapraszamy do współpracy:

Oferta


Specjalizujemy się w projektowaniu oraz implementacji małych i średnich serwisów www. Mając na celu jak najlepszą ekspozycję przekazu danej witryny, opracowujemy projekt indywidualnie pod kątem grafiki, architektury treści oraz kodowania. W pracy posługujemy się również autorskim systemem CMS, wykonujemy również strony typu one-page czy landing-page.


Tworzenie stron internetowych dla osób prywatnych, firm i organizacji:

• Oferty dostosowujemy do oczekiwań klientów.
• Tworzymy system zarządzania treścią (CMS).
• Projektujemy Sklepy internetowe.
• Dostosowujemy strony do technologii mobilnych (Design Responsywny)
• Korzystamy z najnowszych technologii przeglądarkowych i internetowych.

Profesjonalne tworzenie aplikacji webowych:

• Tworzenie strony od zera, poprzez inteligentny rozwój projektu.
• Optymalizacja produktu oraz pozycjonowanie (SEO).
• Rozwiązanie technologiczne wspomagające  wyszukiwanie treści.
• Tworzenie łatwego w obsłudze panelu  zarządzania witryną (CMS).
• Pełna obsługa oraz support strony lub portalu życzenie klienta.

Projekty graficzne:

• Projekty i logotypy
• Wizytówki, business cards
• Ulotki DL, A5, A6, A4
• Plakaty, banery, roll-up
• Teczki ofertowe, koperty
• Papier firmowy
• Kalendarze
• Katalogi, foldery, broszury


Zaufali nam:

Współpraca

Slide thumbnail

SanBet WebDesign

We create with passion

SanBet Web Design

We specialize for designing and implementation of small and medium-sized websites. With a view to the best media exposure of the site, we develop an every single project individually in terms of graphics, content architecture and coding. For roject we can use our own copyrighted CMS. Our task is also building hand one-page or landing-page.

We invite you to cooperation:

Oferta


We have operated in the market for design services since 2007. Through all this years, we were developing knowledge and skills. Today we support small and large companies by a professional multimedia projects, graphics and publishing.


Creating websites for individuals, companies and organizations:

– offers tailored to customer expectations,
– create a content management system (CMS),
– design stores,
– we adapt pages to mobile technology (responsive design),
– we use the latest technology, browser and Internet.

We create proffesional web applications:

– create a page from scratch, through smart growth project,
– product optimization and positioning (SEO),
– the technological solution supporting the search for content,
– create an easy-to-use panel website management (CMS),
– full service and support portal site or request.

Graphic project:

– designs and logos
– business cards
– leaflets DL, A5, A6, A4
– posters, banners, roll-up
– offer files, envelopes
– letterhead
– calendars
– catalogs, folders, brochures